21.310 gräfix 73 Pajalith

Gebruik

Basis- of dekpleister op wand- en plafondelementen uit stro. Zeer lichte, met vezels gewapende buitenstuc op luchtkalkbasis voor de strobouw. Het bevat een gering aandeel wit cement en is zonder kunsthars.

Samenstelling

Kalk, kalksteenbreekzand 0-1,6 mm, lichte toeslagstoffen perliet en argexglas 0-2,0 mm, toeslagstoffen die het aandeel wit verheffen (tenside, cellulose en methylcellulose samen < 0,5%)

Eigenschappen

Ruwe dichtheid ca. 800 kg/m3, vastheid conform CS I DIN EN 998-1

Verpakking, hoeveelheid

In vochtwerende 20 kg zakken (levert 27 l mortel), 50 zakken/pallet

Opslag

Droog op pallets of op houten stelling opgeslagen minstens 6 maanden mogelijk.

Mortelbereiding

De kalkmortel wordt met een pleistermachine verwerkt: stel de juiste mortelconsistentie op de machine in. Bij manuele verwerking: gebruik de handmixer en voeg water toe, ca. 8-8,5 l per 20 kg zak.

Ondergrond

Het stro-oppervlak moet voldoende dicht, gelijkmatig en egaal zijn (waar nodig door opvullen of aansnijden nabewerken). Bij houtenbalken moet de rietwapening ST70 (CLAYTEC 34.001) als pleisterdrager aangebracht worden, inclusief isolatiekarton of, als alternatief, zachte houtvezelplaten.

Aanbrengen mortel

Basislaag gräfix 73 Pajalith goed in het stro inwerken en tot aan de houtbalken bepleisteren. Oppervlak goed opruwen, ca. 1 dag/mm dikte laten binden.
Grondlaag gräfix 73 Pajalith 2,0 cm dik aanbrengen, een sterk wapeningsgaas in het natte oppervlak inwerken ("pantsergaas" ca. 330 g/m2).  Oppervlak goed opruwen, ca. 1 dag/mm dikte laten binden.
Deklaag gräfix 73 Pajalith ca. 1,0 cm dik aanbrengen. Het morteloppervlak kan gedecoreerd met een structuur, gevilt of anders afgewerkt worden. 

Verwerkingstemperatuur

5-25° C temperatuur van de ondergrond

Verwerkingstijd

Afhankelijk van temperatuur, pleisterdikte en zuigvermogen van de ondergrond: 2-3 uur.

Verdere behandeling

Om een te snelle droging (inbranden) tegen te gaan, moet de mortel beschermd worden tegen directe zon en wind door bv. afscherming.
Na volledige droging kan het oppervlak geschilderd worden met een silicaat-gevelverf of siliconenhars-gevelverf ter bescherming.

Tip

Bij te lage temperaturen en een te hoge vochtigheid bindt de mortel langzamer. Ramen en andere houten bouwdelen moeten beschermd worden tegen spatten van kalkmortel.

Werkproef

Wij raden u aan per geval, middels een voldoende groot proefvlak, te testen of de systeemopbouw van stuc en verf geschikt is voor de specifieke toepassing. Klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn niet ontvankelijk.

Uitgave 6-2015