Leem terrazzo 04.100 - .599

Gebruik

Binnenshuis terrazzovloeren, als estrik voor vloerverwarming.
Pas op: dit product is alleen door professionelen te gebruiken.

Samenstelling

Gekleurde, gemengde natuursteenkorrel 0-16 mm (overkorrel tot 22 mm mogelijk), bouwleem, gekleurde leem- en kleisoorten, cellulosevezels, Methylcellulose ≤ 1%.

Kleuren

Leem terrazzo is verkrijgbaar in een lichtgrijs en beige patroon. Ook leverbaar in projectvorm met aardekleuren in rood, geel, groen en grijs.

Eigenschappen

Droge dichtheid ca. 1.700 kg/m3 (λ 1,5 W/mK, μ 5/10), drukvastheid 2,0 N/mm2

Verpakking

Toegespitst op specifiek project: aardvochtig gemengd in 1,4 t bigbags

Opslag

Beschermen tegen uitdrogen of doorvochten door weersomstandigheden. Na levering, die kortstondig na de productie plaatsvindt, moet leem terrazzo binnen 2-4 weken - al naar gelang de weersomstandigheden - verwerkt worden. Aardvochtige leem terrazzo moet 's winters beschut worden opgeslagen om bevriezing te voorkomen: vorst tast de verwerkbaarheid aan.

Hoeveelheid

Een bigbag geeft ca. 0,75 m3 terrazzo-estrik als resultaat. 

Verwerking

Onder toevoegen van ca. 10% water intensief mengen met dwangmixer of handmixer met dubbele garde.

Ondergrond

De ondergrond kenmerkt zich zo, dat een langer doorvochten tijdens de droging geen schade oplevert. Leem terrazzo heeft een capillairbrekende werking. In contact met aarde is het noodzakelijk om een PE- of bitumenlaag alsook capillairbrekende minerale vulling (schuimglas) onder de aanbouw aan te brengen, om opstijgend vocht te verhinderen.

Bouw en droging

Het inbouwen in de grondlaag gebeurt met een plastische consistentie, dikte van 40-80 mm, en eindigt ca. 20 mm onder het latere vloeroppervlak. In het natte oppervlak van de grondlaag wordt een glasvezelwapening ingelegd (bv. Vitrulan SD5509K2/53 ca. 230 g/m2). Door de drukvrije inbouw van het product kunnen leidingen van de vloerverwarming probleemloos weggewerkt worden. Een snelle droging van de grondlaag met behulp van vloerverwarming is mogelijk en wordt zelfs aanbevolen, ook met een hoge verwarmingstemperatuur. Het inbouwen van de deklaag gebeurt 2-3 mm dikker dan wat de vloerrail en aansluiting van het afgewerkte vloeroppervlak uitwijzen. De deklaag kan snel en toch gecontroleerd door de verwarming gedroogd worden. Krimpsporen van 2-3 mm zijn normaal. Om te checken of de deklaag goed droog geworden is: klop een kleine opening in de deklaag en neem er wat massa uit. Als dit beetje massa middels gravimetrische droging / droogstoofmethode bij 40° onderzocht wordt, moet het praktische vochtgehalte ≤ 3% bedragen. Meng de weggenomen massa opnieuw en gebruik deze om de opening af te sluiten.

Slijpen en het afgewerkte oppervlak

Het slijpen gebeurt met een droogslijpmachine met diamant pads. De krimp- en slijpbarsten worden met leemfinisher (CLAYTEC 13.511) of kleurleem (CLAYTEC 05.130-.165) gesloten, indien nodig nauwkeurig aan de terrazzokleuren aangepast. Na droging nogmaals slijpen. Er kan naar wens verdere tussenlagen en slijpbeurten volgen, totdat het gewenste resultaat bereikt is. Eindbehandeling gebeurt met voorstrijk- en hechtmiddel (CLAYTEC 13.405-.400). Nadat deze gedroogd is waxen (vloerwas, Carnaubawas) en polijsten.

Reserve

Voor kleine reparaties tijdens de bouwfase en latere gebruiksfase adviseren wij een extra hoeveelheid terrazzomassa (droog), identiek van kleur, achter te houden. Dit geldt, indien nodig, ook voor leemfinisher. Afhankelijk van de grootte van de te repareren plekken moeten grove toeslagstoffen eruitgezeefd worden. 

Tip

Voor de uitvoering van leem terrazzo is een hoge mate van kennis nodig. Wij geven u graag vakkundig raad en begeleiding.
Om de optische werking te kunnen beoordelen moeten bouwmonsters genomen worden. Vanwege de natuurlijke kleurafwijkingen van het leem en de toeslagstoffen zijn kleurafwijkingen in de leem terrazzo geen grond tot klachten. Wij staan garant voor de best mogelijke kleurcontinuïteit. 

Uitgave 1-2016