21.525 gräfix 680 Kalkverf 10-liter emmer

Toepassing

Voor het verven van vakwerkvulling: zie CLAYTEC werkblad 2.1, 2.2 en 2.3
Kalkverf (buiten) op gräfix Kalkmortels voor vakwerkrestauratie.

Samenstelling

Uitgerotte en geslagen kluitkalk, marmermeel, dispersie < 1%, methylcellulose < 1%

Verpakking

10 liter emmer

Gebruik

115-215 ml/m2 (10 liter voor 45-85 m2) afhankelijk van het gebruikte gereedschap, structuur en absorptievermogen van de ondergrond. In ongunstige omstandigheden zal het verbruik hoger zijn. Meestal zijn 2-4 lagen noodzakelijk.

Opslag

Gesloten emmers zijn droog en koel (vorstvrij!) opgeslagen minstens een jaar houdbaar. Aangebroken verpakking grondig hersluiten.

Bereiding

10-30% water toevoegen en grondig roeren. Afhankelijk van het beoogde doel, indien nodig, meer water toevoegen. Het gebruik van kalkverf dient afgestemd te worden op het absorptievermogen van de ondergrond. Als richtlijn kan worden gesteld dat de aangebrachte verf minstens 10 minuten nat op het oppervlak moet blijven staan.

Ondergrond

De ondergrond van Kalk-grondmortel met haar (CLAYTEC 21.200), Kalk-grondmortel (CLAYTEC 21.300), Kalk-afwerkmortel (CLAYTEC 21.350) of Kalkfinish (CLAYTEC 21.400) moet vorstvrij, draagkrachtig, schoon en gelijkmatig zuigend zijn. Uitgeharde kalkmortel-oppervlakken worden 1-2 dagen voor het aanbrengen van de verf bevochtigd (flinke sproei-nevel) om het ‘verbranden’ van de kalkverf door onttrekking van water te voorkomen. Vlak voor het aanbrengen van iedere verflaag de ondergrond nogmaals licht bevochtigen. Bij een frescale uitvoering (het aanbrengen op de nog vochtige pleister) vindt het verven van de eerste laag 1 dag na het bepleisteren plaats (aanbevolen techniek). Voordat de Kalkverf op CLAYTEC leempleisters wordt aangebracht dienen ook deze voorzichtig te worden bevochtigd (sproei-nevel). In geval van gespaande leempleister wordt er ca. 25% water aan de verf toegevoegd, en 15-20% water voor gevilte leempleister.

Verwerking

De Kalkverf kan het beste met een borstel (kwast, vlakpenseel) worden aangebracht. Met een roller is ook mogelijk. Om penseelstreken te vermijden moet altijd nat-in-nat worden gewerkt. De samen- stelling/textuur van de aangebrachte verf hangt af van het absorptievermogen van de ondergrond. In het algemeen werken zo dun mogelijke verflagen het beste. Op een gevilte ondergrond kan de verf wat dikker zijn dan op een gespaande. Vers aangebrachte verf is zo goed als transparant, maar de kleurdekking ontwikkelt zich pas tijdens het drogen en uitharden. De verf is dekkend na 3-4 lagen, droogtijd tussen de lagen meestal ongeveer 1 dag.

Nabehandeling

Voor een adequate carbonatatie dienen de oppervlakken bij hitte en wind licht vochtig gehouden te worden middels een fijne sproei-nevel.

Tips

Het kleuren van de kalkverf kan met alkalibestendige, bindmiddelvrije pigmenten gebeuren. Bij krachtiger kleurtonen dient de opnamecapaciteit van de pigmenten in de Kalkverf vooraf getest te worden. Kalkverf die goed verwerkt is zal nauwelijks krijten. Een sterk krijten is terug te voeren op een slechte verwerking (verbranden van de Kalkverf). Een beschadigde verflaag moet verwijderd worden voordat er een nieuwe laag wordt aangebracht. Gelieve specifieke informatie op te vragen, als de verf voor een andere ondergrond dan gräfix luchtkalkmortels of CLAYTEC leempleisters bestemd is.
Sterk weerbelaste geveloppervlakken moeten doorgaans na 3-5 jaar van een nieu- we mortellaag worden voorzien, ofwel geschilderd worden met silicaat-facadeverven (indien nodig kan bij ons informatie opgevraagd worden).

Werkproef

Wij raden u aan om per geval, middels een voldoende groot proefvlak, te testen of de systeemopbouw van stuc en kalkverf geschikt is voor de specifieke toepassing. Klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn niet ontvankelijk.

Pas op

Contact met huid of ogen kan brandwonden veroorzaken. In geval van contact met ogen deze met veel water spoelen en een arts raadplegen. Alle verfspullen moeten buiten bereik van kinderen gebruikt en bewaard worden. Verfresten mogen bij het huisvuil of bouwpuinafval gevoegd.
Aangemaakte verf van tevoren laten indrogen.