Gräfix 61H Kalk grondmortel met haar 21.200

Samenstelling

Kalk, kalksteenbrekerzand 0-4 mm, dierenhaar, verwerkingsondersteunende supplementen (tenside, cellulose en methylcellulose, samen < 0,5%)

Fysische eigenschappen

Massadichtheid ca. 1.450 kg/m3, vastheid volgens CS I DIN EN 998-1

Verpakking, rendement

Vochtbeschermende 30 kg-zak (levert 23 liter pleistermortel), 40 zakken per pallet.

Opslag

Droog op pallets of houtrek opgeslagen minstens 6 maanden houdbaar.

Bereiding

Onder toevoeging van ca. 8 l water per 30 kg-zak mengen met reguliere vrijvalmixer, planeetmixer of trogdwangmenger. Kleine hoeveelheden kunnen ook met een elektrische mixer worden gemengd.

Pleisterondergrond

Stroleem moet zorgvuldig opgeruwd zijn. Voegen in metselwerk moeten ca. 5-10 mm diep scherpkantig uitgekrabt zijn. Lemen vakwerkvulling dient volledig gedroogd en stofvrij te zijn (droog afborstelen).

Opbouw van de mortel

De mortel wordt altijd in meerdere lagen aangebracht. De dikte van de Kalk-grondmortel (met haar) moet per laag tussen min. 7-8 en max. 15 mm liggen. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktetextuur zijn 3 pleistersystemen mogelijk:
grof (rustiek): 1 basislaag 61H Kalk-grondmortel met haar (21.200), 1 afwerklaag 61 Kalk-grondmortel zonder haar (21.300).
Fijn schuurwerk:
2 basislagen 61H Kalk-grondmortel met haar (21.200), 1 afwerklaag 61 Kalk-afwerkmortel (21.350).
Gladde afwerking:
1 basislaag 61H Kalk-grondmortel met haar (21.200), 1 tussenlaag 61 Kalk- grondmortel zonder haar (21.300), 1 afwerklaag 66K Kalkfinish (21.400).

Aanbrengen van de mortel

De pleisterondergrond vlak voor het aanbrengen van de kalkmortel behoedzaam voorbevochtigen (sproei-nevel), er mag geen water in de poriën van de ondergrond blijven staan. Bij leemonder- gronden wordt aanbevolen om de ondergrond middels een harde kwast of borstel voor te werken met kalkbrei (voorschlämmen). De mortel wordt handmatig aangebracht. De eerste laag wordt met een houten bord (ca. 15 x 40 cm) opgebracht, met kracht tegen de ondergrond gedrukt en met zigzag-beweging grondig ingewerkt. Ook kan de mortel met een metseltroffel met kracht aan- geworpen worden. Hierbij moeten verdiepingen en terugliggende voegen volledig worden gevuld en dichtgedrukt worden. Het morteloppervlak vervolgens zo ruw laten, dat dit niet meer opgekamd dient te worden. Metalen pleisterspanen zijn voor de basislagen niet geschikt, omdat de basislaag hiermee te glad wordt en teveel verdicht. Na aanbrengen de basislaag laten aandrogen en afbinden (in de regel meerdere dagen). Hierbij kan scheurvorming optreden. Een tweede mortellaag kan machinaal of met houten of PU-schuurbord worden opgezet en afgewerkt. Bij pleisterwerk van vak- werkvullingen dient men vanaf de balkranden aan te zetten richting vakvlak, en niet andersom.

Verwerkingstemperatuur

De ondergrondtemperatuur dient tussen 5-25 ºC te liggen.

Verwerkingstijd

Afhankelijk van temperatuur, pleistersterkte en absorptievermogen van de ondergrond 3-4 uur.

Verdere behandeling

Om een te snelle uitdroging (verbranden) tegen te gaan, kan de mortel bij hitte en wind het beste de eerste dagen vochtig worden gehouden, bijvoorbeeld met bijvoorbeeld een plantenspuit/tuin- slang (fijne sproei-nevel).
Om een afdoende bescherming tegen weersinvloeden te waarborgen en eenheid in kleur te verkrijgen, dient de Kalk-grondmortel met een diffusie-open verf te worden geschilderd. Hiervoor is bijvoorbeeld een (bij voorkeur frescaal aan te brengen) Kalkverf (CLAYTEC 21.525) uitermate geschikt. Voor buitenpleister die blootgesteld is aan sterkere weersomstandighe- den kan beter een silicaat-gevelverf worden toegepast.

Tips

Bij te lage temperaturen of hoge luchtvochtigheid bindt de pleister zeer langzaam en onvoldoende af. Vensters, eikenhouten oppervlakken of andere (met name looizuurhoudende) houten bouwdelen afdoende beschermen tegen kalkvlekken (grondig afplakken!), vlekken zijn naderhand zeer moeilijk te verwijderen. Indien nodig pleisterdrager en/of wapeningsgaas toepassen. Gelieve hiervoor de werkbladen 2.1, 2.2 en 2.3 te raadplegen. De daadwerkelijk te verwachten weersbelasting van het stucwerk op de werf zelf beoordelen en zonodig het pleistersysteem hierop aanpassen. Vooral de aansluitingen op kozijnen, houten balkconstructies e.d. zijn zwakke schakels in het systeem. Bij vakwerkconstructies kan het achterwege laten van zichtvakwerk een mogelijke overweging zijn.

Werkproef

Wij raden u aan per geval, middels een voldoende groot proefvlak, te testen of de systeemopbouw van stuc en verf geschikt is voor de specifieke toepassing.
Klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn niet ontvankelijk.

 

 

 

Gräfix 61H Kalk grondmortel met haar 21.200