Gräfix 61 Kalk afwerkmortel 21.350

Toepassing

Als afwerkpleister op o.m. vakwerkvullingen en leemwanden: zie CLAYTEC werkblad 2.1, 2.2 en 2.3. Als interieurpleister: werkblad 6.9
Luchtkalkmortel, toegepast als buitenpleister in bijvoorbeeld de vakwerkrestauratie of duurzame nieuwbouw. Als historische interieurpleister op basisleem in de monumentenzorg.

Samenstelling

Kalk, kalksteenbrekerzand 0-0,8 mm, verwerkingsondersteunende supplementen (tenside, cellulose en methylcellulose, samen < 0,5%)

Eigenschappen

Massadichtheid ca. 1.350 kg/m3, vastheid volgens CS I DIN EN 998-1

Verpakking, rendement

Vochtbeschermende verpakking: zakken van 30 kg (levert 24 liter pleistermortel), 40 zakken per pallet.

Opslag

Droog op pallets of op houten stelling opgeslagen minstens 6 maanden houdbaar.

Bereiding

Met de elektrische mixer ca. 8 liter water per 30 kg zak toevoegen. Grote hoeveelheden kunnen met een geschikte betonmolen, tafel- of dwangmenger bereid worden. Ook machinaal te verwer- ken met een mortelspuitmachine.

Ondergrond

Ondergronden van basisleemstuc of te handhaven leemvlakken moeten geheel droog, stofvrij, egaal en voldoende ruw zijn. Een ondergrond van Kalk-grondmortel dient volledig afgebonden te zijn.

Opbouw van de mortel

Afhankelijk van de ondegrond en gewenste textuur zijn de volgende opties mogelijk: Fijn: 61 Kalk-afwerkmortel op bestaande leemvakvulling conform werkblad 2.1 (eenlagig)
Fijn: 61 Kalk-grondmortel met haar + 61 Kalk-afwerkmortel (afwerklaag)
Zeer fijn: 61 Kalk-grondmortel met haar + 61 Kalk-afwerkmortel + 66 k Kalkfinish

Aanbrengen van de mortel

Kalk-grondmortel met/zonder haar (CLAYTEC 21.200 of 21.300) wordt vlak voor het aanbrengen van de afwerkmortel vlaksgewijs voorbevochtigd (sproei-nevel), indien noodzakelijk meermaals. Basisleem wordt behoedzaam voorbevochtigd (fijne sproei-nevel), totdat een egaal donker oppervlak bereikt is. Als ondergrondvoorbereiding kan eerst, als hechtlaag, een papje van hydraatkalk met fijn zand met een kwast grondig in de leem worden ingeborsteld (met name aanbevolen bij restauratie c.q. oude leemondergronden). De Kalk-afwerkmortel wordt met een roestvrije truweel of japanspaan aangebracht. De ideale laagdikte is 2-3 mm (bv. op interieurstucwerk van basis- leem of kalk-grondmortel buiten). Maximaal is een laagdikte van 3-5 mm mogelijk (bv. enkellagig afwerkpleister op oude leemvakvullingen). Bij pleisterwerk van vakwerkvullingen dient men vanaf de balkranden aan te zetten richting vakvlak, en niet andersom. Ter plaatse van balkaansluitingen e.d. het stucwerk lossnijden (een diepte van ca. 2 mm volstaat). De (balk)aansluiting niet afgeschuind uitvoeren. Het morteloppervlak wordt in de regel als schuur- of sponswerk uitgevoerd. Naarmate de ondergrond vlakker is voorgewerkt kan een gladdere afwerking gerealiseerd worden.

Verwerkingstemperatuur

De ondergrondtemperatuur dient tussen 5-25 ºC te liggen.

Verwerkingsduur

Afhankelijk van temperatuur, sterkte van de pleister en absorptievermogen van de ondergrond 3-4 uur.

Verdere behandeling

Om een te snelle uitdroging (verbranden) tegen te gaan, kan de pleister bij hitte en wind het beste de eerste dagen vochtig worden gehouden, bijvoorbeeld met een plantenspuit/tuinslang (fijne sproei-nevel). Om een afdoende bescherming tegen weersinvloeden te waarborgen en eenheid in kleur te verkrijgen, dient de Kalkmortel met een diffusie-open verf te worden geschilderd. Hiervoor is bijvoorbeeld een (bij voorkeur frescaal aan te brengen) Kalkverf (CLAYTEC 21.525) uitermate geschikt. Voor buitenpleister die blootgesteld is aan sterkere weersomstandigheden kan het beste een silicaat-gevelverf worden toegepast.

Tips

Vensters, eikenhouten oppervlakken of andere (met name looizuurhoudende) houten bouwdelen dienen afdoende beschermd te worden tegen verontreinigingen of aantasting door kalkpleister.
Voor de ervaren restaurateur bieden wij, naar historisch voorbeeld, kalverhaar (CLAYTEC 32.012) aan om Haar-Kalkmortel te mengen. Gebruikte toeslaghoeveelheden zijn individueel verschillend. Een verpakking van 5 kg is bij een reguliere menging voldoende voor ca. 40 zakken (1 pallet).

Werkproef

Wij raden u aan per geval, middels een voldoende groot proefvlak, te testen of de systeemopbouw van stuc en verf geschikt is voor de specifieke toepassing. Klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn niet ontvankelijk.