35.100 Speciaal stucdragend weefsel edelstaal, rol B=1m
35.110 fassadeschroeven edelstaal, 1 doos 100 st

Toepassing

Pleisterdrager op vakwerkvullingen en leemwanden, conform CLAYTEC werkblad 2.1, 2.2 en 2.3

Drager voor kalkpleisters op sterk aan weer blootgestelde vlakken, zowel leem als andere vulling van vakwerkgevels en leemwanden.

Eigenschappen

Gepuntlast draadgaas #16 mm. van ronde RVS 304 draad ø 1mm, ca. 10 mm diep verkropt in het raster van 100 mm. Verlegde verkropping voor een betere aansluiting met schuin begrensde oppervlakken.

Verpakking

Bevestiging met RVS gevelschroeven, dikte 5,5 mm, lengte 65 mm, K14 met torx T20 kop. Rollen. Breedte 1 m, lengte 5 m. Schroeven verpakt per 100 stuks.

Benodigd materiaal

Hoeveelheid materiaal calculeren, overeenkomend met m2 ondergrond, rekening houdend met voldoende reserve voor versnijding en overlapping. Hoeveelheid benodigde schroeven afstemmen op 15-20 bevestigingspunten per m2, in het ongunstigste geval zijn er meer nodig.

Verwerking

Onafhankelijk van de pleisterdrager moet er tussen ondergrond en kalkpleister een bestendige verbinding tussen de vlakken gewaarborgd zijn. De ondergrond dient bijgevolg net zo zorgvuldig te worden voorbereid als in afwezigheid van de pleisterdrager (zie werkblad 2.1, 2.2 of 2.3). De pleistergrond wordt vlak voor het aanbrengen van de kalkpleister, zonodig meermaals, voorbevochtigd met een sproei-nevel. Ter voorbereiding van het bepleisteren moet een dun papje kalkbasispleister grondig met een harde kwast op de leemondergrond worden ingewerkt.
De edelstaalwapening wordt t.p.v. de verkroppingen aan de ondergrond bevestigd. Bij vakwerkconstructies dient het gaas aan de vullingen te worden gemonteerd, niet aan de houten balken. Schroef de wapening aan voldoende punten vast, zodat deze ononderbroken met de ondergrond verbonden is. De noodzakelijke overlapping van het gaas is ca. 5 cm.
De opbouw van de pleister moet bij gebruik van een pleisterdrager zo mogelijk 20 mm dik of meer zijn. Bepleistering met Kalkpleister grof (CLAYTEC 21.200 en 21.300), en kalkfinish voor de afwerklaag (CLAYTEC 21.350 of 21.400). de pleisterbedekking van het wapeningsgaas is afhankelijk van de korrelgrootte van de mortel.

Belangrijke aanwijzingen

Pleisterdragers dienen ter verbetering van de verbinding tussen vakwerkvlakken en/of blootgestelde leemwanden en de pleister zelf. Onafhankelijk hiervan kan een hoge weersbelasting bij zichtvakwerkmuren leiden tot beschadiging van de vakvullingen en houten bouwdelen leiden. Daarom dient de belasting van de gevel kritisch te worden bekeken en bij twijfel van zichtvakwerk worden afgezien. Bij nieuwbouw dient realistisch beoordeeld te worden of de gekozen architectuur in overeenstemming is met de te verwachten weersbelasting.