40.000-47.430 YOSIMA Leem designstuc


 Nieuw conform Dachverband Lehm e.V. TM 06:


YOSIMA biedt een nieuw kleursysteem van natuurlijke materialen. De YOSIMA kleuren resulteren uit een mix van pure kleisoorten: ze zijn niet 'gekleurd' maar puur natuur. YOSIMA bestaat uit 140 kleuren en 8 oppervlaktevarianten. U kunt YOSIMA in al gemixte vorm aanschaffen, of het product in het YOSIMA mengcentrum laten mengen.

Conform strikte vervuilings- en emissie-richtlijnen
getest door UL ECO-INSTITUT

Gebruik

YOSIMA is een kleurleemfinish met decoratieve toeslagstoffen, voor kleurrijke en creatieve interieurvormgeving (niet te gebruiken in spatwaterzones).

Samenstelling

Zand in variërende korrelgrootte 0-1 mm, geselecteerde gekleurde leem- en kleisoorten, perliet, cellulosevezels, methylcellulose < 0,5%. Structuurtoeslagstoffen: gewassen strovezels (STRO), graniet (RED STONE), glitter (FLASH), parelmoerzand (PEARL), sisal (JAPAN), grassoorten (COUNTRY), kruiden (HERBS). De verschillende kleuren zijn het resultaat van natuurlijke aardetinten, dus ZONDER toevoeging van pigmenten. (YOSIMA basiskleur zwart met < 2% magnetiet.)

Eigsnschappen

Abrieb 0,30-0,50 g (zul. 0,70 g), Nassabriebsklasse 5 gemäß DIN EN 13300.
Produkt genügt erhöhten raumklimatischen Ansprüchen nach TM 06 DVL.

Verpakking, gebruik

20 kg emmers; bij een laagdikte van 2 mm toereikend voor ca. 6 m2. 32 emmers/pallet. 500 kg bigbags; bij een laagdikte van 2 mm toereikend voor ca. 150 m2. Indien gebruik van toeslagstoffen Red Stone/Pearl/Country rekening houden met ca. 20-25% minder oppervlak wegens noodzakelijk dikkere laag. 32 emmers/pallet.

Opslag

In gesloten verpakking, mits koel en droog bewaard, minstens 3 jaar houdbaar.

Bereiding

Droge massa toevoegen aan ca. 5,5-6,5 liter zuiver water en grondig mengen m.b.v. mixerstaaf ø 125 mm, (≥ 800 W). Het waterverbruik kan verschillen naargelang de kleur van de leem. Mengsel vervolgens circa 30 minuten laten staan en nogmaals grondig doorroeren. De kleurleem is nu klaar voor gebruik.
Voor toevoeging van pigmenten zie Werkblad 6.2

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, stabiel, niet-verend, voldoende hechtend, schoon en vrij van zoutbelastingen zijn. Ook dient deze egaal vlak, vrij van scheuren en gelijkmatig zuigend te zijn. Indien nodig de ondergrond gelijkmatig voorbevochtigen door middel van sproei-nevel. Sterk alkalische oppervlakken dienen gefluateerd te worden, in het bijzonder bij meer donkere en uitgesproken kleuren. Gladde ondergronden, evenals sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met CLAYTEC primer GEEL (13.420 -.425). Op basisleem of fijne leempleister indien nodig ook primer WIT aanbrengen (13.410 -.415). Om een mooi eindresultaat te verkrijgen, dient de CLAYTEC basisleemlaag zorgvuldig glad en effen te worden afgewerkt (afzonderlijke arbeidsgang), alternatief na droging met een dunne laag fijne afwerkleem te worden overtrokken.
Wapenen van de naden of volvlaks wapenen van de ondergrond is raadzaam. Plaatnaden van gips- of droogbouwplaten dienen zorgvuldig en vlak gefillerd te worden, en zonder meer van wapeningsband te worden voorzien. Te pleisteren vlakken zorgvuldig en foutvrij voorstrijken.

Verwerking, oppervlak

Let erop dat de ondergrond vorstvrij is tijdens verwerking. De kleurleem wordt met schone, goed ingewerkte RVS-spanen of Japanspanen in een gelijkmatige dikte van ca. 2 mm aangebracht of machinaal opgespoten. Meermaals gladwrijven of spanen naargelang het gewenste eindresultaat. Nadat de mortel is aangetrokken (afhankelijk van de ondergrond kan dit tot enkele uren duren) wordt het oppervlak met een schuurspons gelijkmatig en meermaals gevilt. Eerder sponzen geeft een grover, korreliger eindresultaat, later sponzen geeft een gladder en fijner oppervlak. Tijdens het bewerken van de leemfinish zo weinig mogelijk water inbrengen! Ongelijkmatige droging (door bv. verwarming of tocht), dient vermeden te worden. (Wand)verwarming ruim vantevoren uitschakelen. Ramen en deuren zonodig sluiten tijdens verwerking.

Verwerkingsduur

Aangemaakte stuc blijft, mits goed afgedekt, ca. 24 uur verwerkbaar.

Nabehandeling

Na volledige droging het leemoppervlak voorzichtig afnemen met een licht vochtige spons (2-3 streken). Gebruik hiervoor zuiver water! Een gestage arbeidsgang is hierbij noodzakelijk, mits de pleister niet opnieuw mag oplossen. Loszittende zandkorrels worden door deze nabehandeling verwijderd en een veegvast oppervlak verkregen. Bovendien wordt de specifieke textuur en levendigheid van de kleurleem mooi zichtbaar. Als alternatief kan men het leemoppervlak ook in lichtvochtige toestand afborstelen met een kortharige harde behangersborstel.

Kleur- en oppervlaktehomogeniteit

Bij het aanbrengen van grotere, doorlopende leemoppervlakken, raden wij aan meerdere emmers onderling met elkaar te mengen en aanzetten te vermijden. Omdat YOSIMA pleisters uitsluitend uit natuurlijke ingediënten bestaan, kunnen lichte kleurnuancen niet uitgesloten worden. Visuele kleurverschillen door verschil in lichtval, aanwezigheid van grotere materiaalbestanddelen of toeslagnesten zijn karakteristiek voor dit natuurproduct.

Werkproef en samples

Geschiktheid van de ondergrond, laagdikte, kleur en afwerkingsresultaat, dienen in ieder geval aan de hand van een voldoende groot proefvlak getest te worden.
CLAYTEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek.
Kleur alsook structuurtoeslagen voor de verwerking checken. Neem de verwerkingsrichtlijnen conform CLAYTEC werkblad 6.2 zonder meer in acht.