Universele primer fijn 13.220 en 13.225, Universele primer grof 13.320 en 13.325

Gebruik

Universele grondering geschikt voor diverse ondergronden.
Als voorbereiding voor CLAYTEC leempleisters, conform werkblad 6.1 of YOSIMA kleurleempleisters, conform werkblad 6.2.
Primer fijn voor CLAYTEC Fijne Afwerkleem (10.011), CLAYFIX Leemverf structuur of glad.
Primer grof voor CLAYTEC Basisleem tot 10 mm dikte (excl. afwerking met fijne afwerkleem of kleurleem) en ook als grondering voor Grove Afwerkleem (05.010)
CLAYTEC Universele Primer is een vloeibaar tot pasteus gebruiksklaar mengsel, geschikt voor grondering van alle zuigende minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, gipspleisters (volledig droog!) en beton. Ook geschikt voor gipsvezel- en gipskartonplaten, oude pleisterlagen, dispersie-verflagen, enz. De primer is tevens te gebruiken als ondergrond, voor het aanbrengen van CLAYFIX of andere verven. Niet geschikt voor toepassing op olie- en lakverflagen, tegels of lijmlagen.

Samenstelling

Kalksteenzand en kalksteenmeel, dispersie < 5% (hechtverbetering), titaandioxide, cellulosevezels, methylcellulose, waterglas (hoofdbindmiddel).
Primer fijn 13.220 en 13.225 met kalksteenkorrels tot 0,5 mm
Primer grof 13.320 en 13.325 met kalksteenkorrels tot 1,5 mm

Verpakking

5 liter of 12,5 liter in ovale emmer met hersluitbaar deksel (resp. 56 en 32 emmers per pallet)

Verbruik

Primer fijn 150-300 ml/m2, Primer grof 150-500 ml/m2, sterk afhankelijk van de wijze van aanbrengen, alsook de specifieke structuur en zuigkracht van de ondergrond. 1 kg Universele primer volstaat bijvoorbeeld voor ca. 8 m2 gipskartonplaat. Een emmer van 5 kg is in dit geval dus voldoende voor ca 40 m2, een emmer van 12,5 kg voor ca. 100 m2.

Opslag

Ongeopend droog en vorstvrij bewaard is CLAYTEC Universele primer minstens 1 jaar houdbaar. Geopende emmers na gebruik goed afsluiten.

Bereiding

In de regel onverdund grondig doorroeren, watertoevoeging tot 5% mogelijk.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn en de temperatuur tussen 5 – 25 °C liggen. Loszittende oude verf verwijderen. Wateroplosbare verflagen afwassen. Sterk zanderige ondergronden eventueel verstevigen. Nieuwe gips-, kalk- of cementpleisters moeten minimaal 10 dagen oud en droog zijn. Alkalische ondergronden zoals verse beton met sinterhuid moeten vakkundig gefluateerd (geneutraliseerd) worden. Bekistingsolieresten dienen te worden verwijderd. CLAYTEC Universele primer heeft geen afdichtend of verstevigend effect.

Verwerking

Primer fijn wordt het beste met een kortharige roller aangebracht, Primer grof met een schuimroller. Voor het aanbrengen van grotere oppervlakken wordt het gebruik van een membraanpomp aanbevolen (nozzle 3.5 mm gebruiken). Borstels, apparatuur en ander materiaal onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Droging

De droogtijd bedraagt in optimale omstandigheden ca. 12 uur. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur kan de droogtijd tot meer dan 48 uur bedragen. De pleister of verflaag pas aanbrengen als de primer volledig droog is. Als een tweede hechtlaag nodig is, neem dan een droogtijd van ten minste 6 uur in acht.

Werkproef

Probeer eerst op een voldoende groot proefvlak de gewenste laagopbouw van primer en afwerking op de ondergrond uit. Alleen klachten, die te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn ontvankelijk.

Tip

Op gipsvezelplaten zijn slechts laagdiktes van maximaal 3 mm YOSIMA of CLAYTEC fijne Afwerkleem toegestaan!

Veiligheid en afval

Glas en keramische oppervlakken voldoende beschermen tegen spatten. Gereedschappen na gebruik onmiddelijk met water reinigen. CLAYTEC Universele primer is bij vakkundig gebruik onschadelijk voor mens en natuur. Alle verfwaren buiten het bereik van kinderen bewaren. Resten kunnen met het huisvuil meegegeven worden. Primer vooraf laten indrogen.