Jutewapening 100 cm 35.001, jutewapening – voegwapening 10 cm 35.006

Als vlakwapening voor leem droogstucplaten D16 conform werkblad 5.3, voor Leempleister: zie werkblad 6.1, voor Kalkpleister zie werkblad 6.9. Als voegwapening voor leembouwplaten D20 en D25 conform werkblad 5.2.

Samenstelling

Wapening van jutevezels, behandeld met stijfsel (houtlijm)
Vlakwapening: schering/inslag ca. 21/20 draden/10 cm, maaswijdte ca. # 4,5 x ,5 mm.
Voegwapening: schering/inslag ca. 31/26 draden/ 10 cm, maaswijdte ca. # 2,3 x 2,9 mm.

Verpakking

Per rol vlakwapening 1 m x 50 m’, voegwapening 0,1 m x 50 m’

Opslag

Indien droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht opgeslagen, minstens 3 jaar houdbaar.

Benodigd materiaal

Volvlaks wapening overeenkomende met m2 stucwerk plus 10-20% reserve in verband met snijverlies en overlapping. Voegwapening voor leembouwplaten (CLAYTEC 09.002) ca. 2,2 - 3,0 m/m2 oppervlak. Wanneer leembouwplaten D16 (CLAYTEC 09.010) per uitzondering niet volvlaks maar met voegwapening worden gewapend dan is er ca. 3,2 - 4,0 m/m2 nodig.

Verwerking

Vlakwapening: de basispleister van Basisleem (CLAYTEC 05.001, 05.002 of 10.010) of Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) wordt grof aangebracht en afgereid. Het wapeningsweefsel wordt vervolgens op de vers aangebrachte, nog soepele pleister gelegd en met een schuurspaan ingewreven. De wapening dient een onderlinge overlap te hebben van ca. 10 cm, resp. de plaatnaden 10 cm te overlappen.
Bij vlakken van leembouwplaat D16 (CLAYTEC 09.010) wordt de wapening met Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) dun bestreken. Voegwapening: de jutewapening dun inpleisteren met Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) en de mortel vervolgens zo dun mogelijk uitwrijven, zodat de voegen zich niet door de eindafwerkingslaag zullen aftekenen (met name bij strijklicht opletten!)
De voegwapening mag niet overlappen. D.w.z. ter plaatse van de kruisingsgebieden wapening onderling uitsparen (zie hiervoor ook werkblad 5.2). Voor de verdere bepleistering dient de pleistermortel (aangebracht voor inbouw van wapening) volledig droog te zijn. Het doel van de voegwapening is het overbruggen van de plaatvoegen, eventuele vervorming van bouwdelen kan deze niet opvangen.

Tip

Jutewapening mag niet doorweekt raken.
Vlakwapening: na uitharden van het basisleem en voor het aanbrengen van dekleem moet de hechting van de wapening aan de ondergrond, vooral in de hoekgedeeltes, gecontroleerd en zonodig verbeterd worden. De jutewapening is niet geschikt als wapening voor Kalkpleister voor buiten.