03.011 Houtlichteem
03.040 Argexlichtleem

Gebruik

Lichte leemwanden: zie CLAYTEC werkblad 1.3, binnenwanden van lichtleem met houtsnippers: zie CLAYTEC werkblad 3.1
Lichtleem voor voorzetbinnenwanden (binnenisolatie) voor vakwerk en andere oudbouw. Voor nieuwbouwbuitenmuren in houtbouw.

Samenstelling

Houtlichtleem: natuurbouwleem, houtsnippers/haksel (spar, den).
Argexlichtleem: natuurbouwleem, geëxpandeerde kleikorrel 4-16 mm.

Fysische eigenschappen

Houtlichtleem: massadichtheid in gedroogde toestand (bij gebruikelijke toepassingen) 600 kg/m3 (λ 0,17 W/mK, μ 5/10)
Argexlichtleem: massadichtheid in gedroogde toestand (bij gebruikelijke toepassingen) 700 kg/m3 (λ 0,21 W/mK, μ 5/10)

Verpakking

Gebruiksklaar in bigbags. Houtlichtleem 0,9T/BB en argexlichtleem 1,0T/BB

Opslag

Beschermen tegen uitdroging of vocht wegens weersomstandigheden. Na levering, die kort na vervaardiging plaatsvindt, moet de lichtleem binnen 2 weken worden gebruikt.

Benodigd materiaal

Een bigbag levert ca. 0,9 m3 gebruiksklare lichte leem voor bouwdeel.

Verwerking

Het aanbrengen van het materiaal gebeurt ofwel achter ofwel tussen grootschalige verloren bekistingen (rietwapening st 70, CLAYTEC 34.001). De rastermaat van de onderconstructie, waaraan de rietwapening wordt bevestigd, mag maximaal 35 cm zijn. Het weefsel wordt met verzinkte klemmen en een extra draad (verzinkt) vastgetackerd. De basisdraad van het weefsel kan niet worden gebruikt voor de bevestiging. Leembouwplaten zijn niet toegestaan als verloren bekisting. De lichte leem wordt gebruiksklaar geleverd. De leem wordt met een schop of gaffel aangebracht en met bijvoorbeeld een plank zo ver gedicht, dat de bekisting vol en massief gevuld wordt. Lichte leem wordt niet verdicht. Een volledige verdichting kan beter worden vermeden. Voordat het werk begint moet de kwaliteit van de vulling en de bevestiging van de rietwapening goed worden gecontroleerd. Voor de verwerking van lichte leem is kennis nodig, die weergegeven wordt in de CLAYTEC werkbladen 1.3 en 3.1. Afwijkingen van de ‘leembouwregels’ van het Dachverband Lehm (waar de in 1.3 en 3.1 beschreven constructies en maximale wandsterktes onder vallen) zijn niet toegestaan.

Droging

Na het aanbrengen dient middels voldoende dwarsventilatie (d.w.z. dag en nacht alle vensters en deuren geopend) of machinaal, voor een gestage en snelle droging gezorgd te worden.
Omdat lichtleem vochtig wordt geïnstalleerd zou schimmelvorming kunnen ontstaan.
Als dit gebeurt dient ommegaand geforceerde droging te worden ingezet (m.b.v. condensdroger). Voor een verdere behandeling van de betroffen zones informeren wij u graag specifiek.

De droogtijd van lichtleem hangt af van de constructie, wanddikte en weersomstandigheden. In geval van een enkelzijdige drogingsdiepte van 15 cm moet op een droogtijd van minstens 8 tot 12 weken worden gerekend.

Verdere behandeling

Het pleisteren of bekleden van de lichtleemwanden kan pas worden ingezet wanneer droging nagenoeg volledig heeft plaatsgevonden. Visuele beoordeling volstaat doorgaans. De als verloren bekisting toegepaste rietrol is een uitstekende pleisterdrage voor leem- en andere pleisters. Pleisterwerk dient doorgaans 2-laags met een wapeningsgaas te worden uitgevoerd. Zie hiervoor CLAYTEC werkblad 6.1 leempleister.