Diepgaande kennis als fundament

Toen Lehmbau Breidenbach in 1984 begon met leembouw bevonden kennis en kunde zich op een direct na-oorlogs niveau. Sinds de standaardisatie in 1951 was de leembouw in West-Duitsland tot stilstand gekomen. Andere bouwstoffen werden sinds deze tijd in brede zin verder ontwikkeld.

Vanaf het begin was het doel om leem uit het exclusieve gebruikersgebied van handwerkers en opdrachtgevers te halen, en het in de hedendaagse bouwstructuur te integreren.

Hiervoor was het van belang om leembouwprocedures te ontwikkelen die onder reële bouwvoorwaarden vielen. Deze compatibele technieken zijn in de Claytec-werkbladen op deze site beschreven.

Voor de meeste leembouwstoffen moesten eerst materiaalgegevens vastgesteld worden. Hiervoor waren testen, om de eigenschappen van warmte- en geluidsisolatie en brandveiligheid te verkrijgen, noodzakelijk. Aldus liet Claytec geluidsisolatie-waarden voor vakwerkmuren vaststellen, waarover nog niets bekend was in de literatuur. Er werden brandveiligheidsonderzoeken van leembouwplaat-muren onder vastgestelde normen uitgevoerd.

Ook werden specifieke materiaaleigenschappen onderzocht. Zo hechtte Claytec grote waarde aan de bewezen werking van leem op de luchtvochtigheid en geurstoffen in binnenruimtes. Als eerste in de bouw-industrieën richtte de firma zich op microbiologische aspecten. Voor het uiterst actuele thema binnenisolatie werd een concept ontwikkeld, dat als model voor erkende technische regels is ingezet. Productdeclaraties (Environmental Product Declaration, EPD) voor leembouwstoffen zullen volgen.

Momenteel werkt Claytec samen met het Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) aan de professionele basiswaarden voor DIN-normen met betrekking tot industrieel vervaardigde leembouwstoffen.Claytec technologisch leider ing. Ulrich Röhlen